TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HIỆP A

   Địa chỉ:Ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

 Email:  thanhiepa.ct@soctrang.edu.vn

Điện thoại: 02993833036

Website: http://thanhiepa.pgdchauthanh.edu.vn

 

1.Quá trình thành lập và phát triển

Trường Tiểu học An Hiệp A  tọa lạc ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Trường Tiểu học An Hiệp A được thành lập khoản từ đầu năm 1980. Khi mới thành lập trường, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, nhưng được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương, ngành Giáo dục và Đào tạo, sự nỗ lực tích cực tham mưu phấn đấu của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trong trường, vì vậy nhà trường được UBND huyện quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng mới khang trang theo mô hình trường chuẩn Quốc gia với 16 lớp học, có đầy đủ các phòng hiệu bộ, phòng thường trực và các trang thiết bị mới đồng bộ phục vụ cho công tác giảng, dạy đầy đủ và hiện đại.

- Những đặc điểm chính của Trường:

Về nhân sự: 06 tổ (5 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng) với 32 CB-GV-CNV, 

+ Trong đó Ban giám hiệu: 02; giáo viên chủ nhiệm: 16; giáo viên bộ môn: 09; Kế toán: 01; Y tế: 01; Thư viện: 01; Bảo vệ: 01; Phục vụ: 01.  

+ Trình độ đào: Đại học 25. Cao đẳnng 01. Trung cấp 04. Còn lại 02

Về tổ chức đảng, đoàn thể: Chi bộ trường Tiểu học An Hiệp A trực thuộc Đảng bộ xã An Hiệp với 20 Đảng viên; Công đoàn với 32 công đoàn viên;

Về cơ sở vật chất: Diện tích khuôn viên so với chuẩn quy định: 6.587,8 m2/540 học sinh tương đương 12,20m2/ học sinh. Trường có 26 phòng, trong đó: 16 phòng học, 01 Văn phòng, 01 phòng Hiệu trưởng, 01 phòng Phó Hiệu trưởng, 01 phòng Y tế, 01 phòng truyền thống Đội, 01 phòng họp Giáo viên, 01 phòng thiết bị, 01 phòng thư viện, 01 phòng dạy Tin học, 01 phòng thường trực. Mỗi phòng học được trang bị, trang trí lớp học đúng quy định. Bàn ghế trong các phòng học đủ. Sắp xếp theo quy định. Số bàn ghế đúng quy cách đạt 100 %.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2.2. Nhiệm vụ

Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động và tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến trường. Nhận bảo trợ và quản lý các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gắn với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai thực hiện sách giáo khoa và nội dung giáo dục của địa phương theo quyết định của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thực hiện tự chủ chuyên môn trong tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường tiểu học.

Thực hiện tự kiểm định chất lượng và đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định.

Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Quản lý và sử dụng đất, tài chính và tài sản của nhà trường theo quy định của pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện các hoạt động giáo dục. Tổ chức cho giáo viên, người lao động và học sinh tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

Xây dựng môi trường văn hoá - giáo dục trong nhà trường, tham gia xây dựng môi trường văn hoá - giáo dục ở địa phương.

Được tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với nhà trường theo quy định của pháp luật.

 Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

.

Ban giám hiệu Trường tiểu học An Hiệp A